Câu Lac Bộ Câu Cá Đà Nẵng Hôi An
DANH SÁCH HỘI VIÊN NĂM 2020
------------oOo-----------

BAN CỐ VẤN:
01 - Pham Minh Châu - Đà Nẵng - tel 0913.412667 Email hamminhchau73@gmail.com N/S 09.03
02 - Lê Văn Đức - Đà nẵng – Phó Chủ Nhiệm . Tel : 0903-5013321-7-1960le-van.duc@vietech.com.vn. Ns :21.07
03 - Hồng Hải - Đà nẵng - Phó.Chủ nhiệm . Tel : 0905-163164 ; e.mail : honghaidatoco@yahoo.com.vn N/s : 13.05
04 - Võ Hồng - Đà Nẵng - tel: 0903.527.840 Email hongmega@gmail.com Ns 10.10

BAN CHỦ NHIỆM

01 - Trần Ngọc Linh - Chủ nhiệm - Hội an - Tel : 0905 120 270 ; 0979.640. 150 e.mail : linhngoc50@gmail.com. Ns : 24-09.
02 - Bế Anh Tuấn (Tuấn ELS) Phó Chủ nhiệm - Đt: 0912646462 ;: Anhtuan.be@elsgroup.com.vn ; Ngày Sinh : 22.02
03 - Lê Hồng Quang. Phó Chủ Nhiệm - Daiwa Viet Nam. Đà Nẵng. Đt : 0912-585082. Ns : 24-3

HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

04- Nguyễn Hữu Tùng - Đà nẵng - Tel : 0903-555699 e.mail : huu_tung@yahoo.com. Ns : 23-7.

05- Trần Thanh Hải - Đà nẵng - Tel : 0913-465550 e.mail : haithanhdng@yahoo.com. Ns : 24-05.

06- Trần Năng - Đà Nẵng - Tel : 0914-135561 . Ns : 05-10. nangtran@gmail.com

07– Nhuyễn Hồ Chánh Tel: 0905.057444 - 0905.319268 email: bamthuacu@yahoo.com.vn
Ngày sinh: 14.09

08- Bùi Tấn Quý : Nghề Nghiệp : Xây Dựng Cầu Đường ; Đc : K7 Thị Trấn Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam. ĐT : 0905226132. E.mail : quybd@yahoo.com.vn. NS : 21-10

09- Thân Vĩnh Đức : Địa chỉ : Hòa an - Cẩm Lệ - Đà Nẵng ; ĐT : 0983-357397 ; e.mail : thanvinhduc@gmail.com. NS : 21-10

10- Nguyễn Văn Thanh - Công ty TNHH Văn Thanh Đà Nẵng. Đt : 0913-401929. E.mail : nvthanhdng@gmail.com. Sn : 05-08

11- Mai Xuân Hiến. K19/8 Quang Trung - Đt : 0905-900940. SN : 20-1.

12 - Lê Hồng Quang. Daiwa Viet Nam. Đà Nẵng. Đt : 0912-585082. Ns : 24-3

13 - Nguyễn Công Quốc. Đ/c : K52 Đinh Tiên Hoàng - Đà Nẵng. SN : 27-11 . Đt : 0985.551.512 ; E.mail : devin84nguyen@gmail.com .

14 - Dương Thế Hoài Thương . Đ/c 26/32 Điện Biên Phủ- Đà Nẵng. Sn : 04.12. Đt : 0905.272668 - 0947.955955. Email - tieuphong168@gmail.com.

15 - Nguyễn Đình Hùng n/s 10.10 Điện thoại: 0905999922 Email: hung.ng.dn@gmail.com

16 - Nguyễn văn Hạnh . 2.2. . Đc : 35 Duy Tân ĐN . Đt 0983506236 . E.mail : hnnguynvn@yahoo.com

17- Nguyễn Công Hòa. Đ/c : Đà nẵng. Đt : 0905 736755 ; Sn : 11.08
11-08-1978.
18– Trương Quang Minh (GT) Đ/c Đà Nẵng N/S 16.07 Tel: 0905154668

24- Trần Công Dư Địa chỉ: Đà Nẵng Điện thoại: 0983.156008 Ngày sinh: 25.03

19- Trương Thụy Giang Châu (Khánh Trương) Địa Chỉ : Đà Nẵng Điện Thoại:0905548738 Ngày sinh: 15.01

20- Trần Duy Thọ N/S 13.11

21- Lê Văn Sỉ N/s 03.09 Email sivietnam@live.com

22- Nguyễn Hữu Dũng N/S 02.01 Đt: 0905390049.

23 - Nguyễn Tiến Thành N/S 04.08.1987 Đt: 0914.690357


24 - Đặng Văn Tuấn . Địa chỉ:HUẾ . Số điện thoại: 09.06.555.986 . Email: thientamvien@gmail.com. 02-06

25- Huỳnh Tấn Thành. N/S 25-02 ĐT: 0913.403 043.


26- Nguyễn Xuân Thảo Đt: 0978570634 N/S 27.06.

27 Trân Bá Quyền. Đt: 0906434109 N/s 15.05

28 - Nguyễn Khắc Sơn Đt: 0905.165.219 N/s 01.01


Đà Nẵng-Hội An Ngày 11 tháng 02 năm 2020.
Ban Chủ Nhiệm