Sinh nhật Hội viên do CLB tổ chức trong tháng 10.2019 gồm có các Hội Viên sau đây:

01 - Võ Hồng 10.10.
02 – Trần Năng 05.10.
03 – Bùi Tấn Quý 21.10.
04 - Thân Vỉnh Đức 21.10.

05 - Nguyễn Đình Hùng 10.10.

Buổi tiệc sẽ được tổ chức vào lúc 17h30 ngày thứ 7(12.10.2019) tại nhà hàng CÂY DỪA 1 số 413 – 417 Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng.

Kính mời các Hội Viên có tên trên đây đến tham dự.
Kính mời toàn thể Hội viên CLB đến chung vui và chúc mừng.

Đà Nẵng-Hội An ngày 03.10.2019.
Ban Tổ Chức
Trân trọng.


Phân công:
Tuấn Els: mua quà