Sinh nhât Hội Viên trong tháng 08

Sinh nhật Hội viên do CLB tổ chức trong tháng 08.2019 gồm có các Hội Viên sau đây:


Nguyễn Văn Thanh 05.08
Nguyễn Công Hòa 11.08
Nguyễn Tiến Thành 04.08

Buổi tiệc sẽ được tổ chức vào lúc 17h30 ngày thứ 7(10.08.2019) tại nhà hàng CÂY DỪA 1 số 413 – 417 Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng.

Kính mời các Hội Viên có tên trên đây đến tham dự.
Kính mời toàn thể Hội viên CLB đến chung vui và chúc mừng.

Đà Nẵng-Hội An ngày 01.08.2019.
Ban Tổ Chức
Trân trọng.