Sinh nhật Hội viên CLB trong tháng 02.2019 gồm có các Hội Viên sau đây:

01- Nguyễn văn Hạnh 02.02
02- Hồ Châu Thiên Ân 05.02
03= Bế Anh Tuấn 22.02
04- Đỗ Hoài Hương 25.02


Đúng theo qui định của CLB Sinh nhật tổ chức vào tuần lễ thứ 2 trong tháng nhưng do ngày 09.02.2019 nhăm ngày mồng 5 tết, ngày cận tết hơn nữa ngày mồng 5 đúng vào ngày CLB tổ chức khai cần đầu năm nên BTC quyết định dời lại một tuần mong quí Hội Viên thông cảm..!
Buổi tiệc sinh nhật Hội Viên sẽ được tổ chức vào lúc 17h30 ngày thứ 7(16.02.2019) tại nhà hàng TÝ HỒNG.Đương Như Nguyệt TP Đà Nẵng (Bến cá Thuận Phước củ).

Kính mời các Hội Viên có tên trên đây đến tham dự.
Kính mời toàn thể Hội viên CLB đến chung vui và chúc mừng

Đà Nẵng-Hội An ngày 07.02.2019
Ban Tổ Chức
Trân trọng


Phân Công:
Hồng Hải : mua quà
Khánh Trương mua hoa.