Sinh nhật Hội viên tháng 1 trùng với ngày tất niên của CLB Ban tổ chức có ý dời lạ tuần kế tiếp nhưng do cận tết nên làm chung với Tất niên cho tiện. Trong tháng 01 có các Hội Viên sau đây:

01- Mai Xuân Hiến N/s 20.01.
02- 02- Khánh Trương N/s 15.01
03- 03- Nguyễn Hữu Dũng N/s 15.01

Buổi tiệc sẽ được tổ chức ghép chung với Tất Niên của CLB tại nhà hàng Bãi Tắm Nam Ô. Xuân Thiều Quận Liên Chiểu.

Kính mời các Hội Viên có tên trên đây đến tham dự.
Kính mời toàn thể Hội viên CLB đến chung vui và chúc mừng

Đà Nẵng-Hội An ngày 01.01.2019
Ban Tổ Chức

Trân trọng