CHÀO MỪNG NĂM 2019

Sang năm 2019 thay mặt Ban Chủ Nhiệm Câu cá Đà Nẵng Hội An thân chúc các Hội Viên năm 2019 nhiều sức khỏe, thành đạt trong công việc và một mùa câu bội thu..