Sinh nhật Hội viên CLB trong tháng 12.2018 gồm có các Hội Viên sau đây:

01 – Bùi Phúc Vạn Hòa. 26.12.
02 – Nguyễn Mạnh Hưng 11.12.
03 – Nguyễn Hoàng Tín 03.12.
04 – Nguyễn Như Luận 26.12.
05 – Dương Thế Hoàng Thương 4.12.
06 - Nguyễn Duy Minh 18.12.


Buổi tiệc sẽ được tổ chức vào lúc 17h30 ngày thứ 7(15.12.2018) tại nhà hàng TÝ HỒNG.

Đương Như Nguyệt TP Đà Nẵng (Bến cá Thuận Phước củ).

Kính mời các Hội Viên có tên trên đây đến tham dự.
Kính mời toàn thể Hội viên CLB đến chung vui và chúc mừng

Đà Nẵng-Hội An ngày 02.12.2018
Ban Tổ Chức

Trân trọngPhân Công:
- Hồng Hải : mua quà