Câu Lạc Bộ Câu Cá Đà Nẵng-Hội An Kính chúc quí Hội viên và tât cả Thành viên trên Diễn đàn một mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc. Một năm mới sức khỏe và thành đạt.

Tên:  thiep-giang-sinh-4.jpg
Xem: 72
KT:  80,0 KB

Tên:  thiep-chuc-mung-giang-sinh-6.jpg
Xem: 57
KT:  43,6 KB

Tên:  hinh-nen-noel-6.jpg
Xem: 61
KT:  60,6 KB

Tên:  hinh-nen-noel-hinh-nen-giang-sinh-2017-2018-2.jpg
Xem: 60
KT:  124,1 KB

Đà Nẵng-Hội An, ngày 19.12.2017.
Ban Chủ Nhiệm