Conversation Between saltiga and dungnhi

  1. dungnhi
    Cá nhói Hòn Chảo còn nhiều lắm hà hà, saltiga có phải là nười câu được cá nhói không?
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1