Conversation Between dungnhi and sonvan

  1. sonvan
    Bác Đông ơi, mấy hôm nay em vào trang 4so9 - ở phần "Liên kết các CLB" sao không thấy logo CLB Đà Nẵng Hội An nữa vậy nhỉ ?! Admin 4so9 tự xóa đi àh Bác ??? Tự nhiên em thấy thiếu thiếu, tor61ng trống , kỳ kỳ làm sao ấy...
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1