Conversation Between dungnhi and bill.muoi

  1. bill.muoi
    Mua tôm chưa ? nếu chưa mua thì mua giúp 5k luôn, mình bác cả mua mai mai 01 xuat roi.
  2. bill.muoi
    mai thong bao tap trung o nha Dong cho tien !
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2