• Ban hành Qui Chế lần 3

  Kính Gởi: Toàn thể Hội viên CLB câu cá Đà Nẵng-Hội An.
  QUY CHẾ
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
  CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ ĐÀ NẴNG - HỘI AN


  Để đáp ứng nhu cầu tổ chức hoạt động và phát triển CLB Câu Cá Đà Nẵng - Hội An. Ban Chủ Nhiệm đã soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Qui Chế lần 3 đăng lên mạng để anh em góp ý mở rộng . Nay Ban Chủ Nhiệm xin thông báo chính thức ban hành QUI CHẾ lần 03 có hiệu lực từ ngày 01-01-2018.
  Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tham gia đóng góp ý của tất cả các thành viên.
  Trân trọng!
  Ban Chủ Nhiệm.  ĐIỀU I:
  QUI ĐỊNH CHUNG.
  Qui chế này được áp dụng cho tất cả Hội viên của CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An.

  ĐIỀU II:
  TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB CÂU CÁ ĐÀ NẴNG – HỘI AN.
  Hoạt động theo tiêu chí của Câu lạc bộ với những nội dung như sau:

  1- Slogan của CLB: Câu cho đời thêm vui.

  2 - Xây dựng một Câu Lạc Bộ câu cá có văn hóa, lành mạnh với những chuẩn mực sau:
  + Tuyệt đối không vi phạm pháp luật.
  + Tuyệt đối không hoạt động vì mục đích chính trị.
  + Tuân thủ theo các định chế Nhà Nước.
  + Yêu nước Việt Nam.
  + Đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau trong tất cả các hoạt động của CLB.
  + Không phân biệt giới tính, tuổi tác, tín ngưỡng, vùng miền, quốc tịch, nghề nghiệp.

  3 -Xây dựng niềm đam mê thiên nhiên, sông nước và tinh thần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên:

  + Chỉ câu cá mà không huỷ hoại nguồn cá bằng bất cứ hình thức nào khác. ( Chích điện, thuốc nổ, thuốc độc)
  + Giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.
  + Kêu gọi và khuyến khích cộng đồng bảo vệ nguồn cá bằng các hoạt động quảng bá, trợ giúp địa phương.

  4 -Tổ chức hoạt động câu cá thường xuyên nhằm thu hút và phát triển ngành câu cá giải trí lành mạnh ở Việt nam :
  + Tổ chức giã ngoại câu cá, câu thi có thưởng.
  + Giao lưu câu cá với các vùng miền và các CLB ( Hội ) bạn.
  + Trao đổi thông tin về kỹ thuật công nghệ câu cá với anh em và bạn bè trong ngoài nước.

  5 -Những hoạt đông khác:

  + Tham gia làm từ thiện trong những lúc gặp thiên tai như bão, lụt, động đất.
  +Tổ chức thả cá con về với thiên nhiên để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

  ĐIỀU III:
  CƠ CẤU TỔ CHỨC
  * Ban cố vấn
  * Ban Chủ nhiệm
  * Hội viên chính thức .
  * Hội viên danh dự.

  - Thủ tục đăng ký làm Hội viên :
  Người đủ điều kiện đăng ký làm Hội viên phải từ 18 tuổi trở lên, đã đọc và nghiên cứu đồng ý qui chế của CLB, đăng ký thành viên CLB trên trang web của CLB : caucadananghoian.com ( trong topic đăng ký thành viên CLB Đà Nẵng – Hội An ) Người đăng ký phải cung cấp đầy đủ các thông tin: Họ và tên ( đầy đủ - tiếng Việt có dấu) ; địa chỉ ; số điện thoại ; địa chỉ e.mail ( nếu có).

  - Ban chủ nhiệm sẽ xem xét kết nạp Hội viên của CLB theo qui định của Qui chế này.

  ĐIỀU IV:


  BAN CỐ VẤN
  Ban cố vấn là những Hội viên dã từng nằm trong ban Chủ nhiệm nhưng đã hết nhiệm kỳ hoặc thôi chức vì lý do sức khỏe thì được xếp vào ban cố vấn. Ban cố vấn tư vấn cho Ban chủ nhiệm những kinh nghiệm về tổ chức các sự kiện cũng như kỷ thuật câu kéo.
  Ban cố vấn có quền lợi và nghĩa vụ như Hội viên chính thức của Câu Lac Bộ.


  BAN CHỦ NHIỆM.
  Ban chủ nhiệm có 03 Hội viên :

  01 - Trần Ngọc Linh – Chủ nhiệm . Số ĐT : 0905-120.270 ; 0979.640.150 Email linhngoc50@gmail.com.
  02 - Bế Anh Tuấn (Tuấn ELS) Phó Chủ nhiệm - Đt : 0912646462 ; E.mail : Anhtuan.be@elsgroup.com.vn ; Ngày Sinh : 22.02
  03 - Lê Hồng Quang. Phó Chủ Nhiệm - Daiwa Viet Nam. Đà Nẵng. Đt : 0912-585082. Ns : 24-3


  · Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm là 05 năm ( tính từ ngày chính thức thành lập CLB 01-07-2007.
  · Chủ nhiệm do các Hội viên chính thức bầu trong dịp Sinh nhật Câu Lac Bộ hằng năm.
  Người có số phiếu cao nhất thông qua bầu cử bằng phiếu kín.

  · Chủ nhiệm chỉ định Phó Chủ nhiệm phụ trách Tổ chức và Phó Chủ nhiệm Phụ trách Hâu cần.

  ĐIỀU V:
  CƠ CẤU QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM HỘI VIÊN :

  1 / Ban chủ nhiệm :
  - Cơ cấu :
  Cơ cấu Ban chủ nhiệm theo qui định tại Điều IV của Qui Chế này.

  - Quyền hạn và trách nhiệm :
  Ban chủ nhiệm có quyền hạn và trách nhiệm qui định tại các điều khoản của Qui chế này phục vụ công tác điều hành tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ. Chủ nhiệm CLB có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất, các Phó chủ nhiệm được phân công phụ trách các mảng hoạt động được giao.

  - Quyền lợi :
  Ban chủ nhiêm có quyền lợi như các Hội viên chính thức của CLB.

  2 – Hội viên chính thức :
  - Cơ cấu :
  Là người đã đăng ký thành viên theo qui định ở Điều III và được Ban chủ nhiệm chấp nhận là Hội viên chính thức

  * Quyền lợi :
  + Được tham gia các chuyến câu cá giao lưu do CLB tổ chức. Ưu tiên xếp danh sách tham dự trong trường hợp những chuyến câu giới hạn số lượng người tham gia do phương tiện
  + Được thông báo mời giao lưu với các CLB khác khi có các thành viên CLB khác đến thăm và giao lưu tại Đà nẵng – Hội an.
  + Được CLB giới thiệu với các CLB khác khi có dịp đi công tác, tham quan du lịch...
  + Được CLB tư vấn các vấn đề liên quan đến câu cá.
  + Được mua đồng phục CLB và các trang thiết bị dụng cụ câu cá khác do CLB trang bị
  + Được đăng ký câu thi trúng giải khi CLB tổ chức câu thi giao lưu
  + Được thông báo giảm ( nếu có ) một phần chi phí đóng góp tổ chức các sự kiện, giao lưu lớn của CLB

  * Nghĩa vụ :
  + Đóng Hội phí hàng năm theo qui định.

  + Tham gia đóng góp xây dựng CLB, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về các hoạt động của CLB qua web caucadananghoian.com và các Hội viên chính thức.
  + Tham dự các hoạt động, các sự kiện chính thức của CLB ( các đợt giao lưu lớn theo mùa ; câu cá giao lưu kỷ niệm ngày thành lập ; giao lưu tất niên ; giao lưu khai cần đầu năm mới ) ít nhất 01 lần trong năm. ( Trừ các Hội viên có vị trí địa lý quá xa ở nước ngoài).
  + Đăng ký và sử dụng áo mũ đồng phục của CLB trong các dịp giao lưu chính thức.

  3 - Hội viên danh dự:
  - Cơ cấu :
  Là người đã đăng ký thành viên theo qui định, có nhiều đóng góp cho CLB, có uy tín trong lĩnh vực câu cá giải trí và được Ban chủ nhiệm chấp nhận là Hội viên danh dự.

  - Quyền lợi :
  + Có các quyền lợi như những Hội viên chính thức của CLB.
  + Được thông báo giảm ( nếu có ) một phần chi phí đóng góp tổ chức các sự kiện, giao lưu lớn của CLB.

  - Nghĩa vụ :
  + Tham gia đóng góp xây dựng CLB, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về các hoạt động của CLB.
  + Tham dự, ủng hộ, cổ vũ các hoạt động, các sự kiện chính thức của CLB ( các đợt giao lưu lớn theo mùa ; câu cá giao lưu kỷ niệm ngày thành lập ; giao lưu tất niên ; giao lưu khai cần đầu năm mới ).
  + Về hội phí : Không thu hội phí các Hội viên danh dự.

  4 -Xem xét danh sách Hội viên:
  Căn cứ vào bảng đăng ký Hội viên và hoạt động của CLB hàng năm, Ban chủ nhiệm quyết định danh sách Hội viên của Câu lạc bộ:
  * Đã có sinh hoạt giao lưu theo các chương trình của CLB và đáp ứng tiêu chí hoạt động cũng như những nội dung theo qui chế CLB đã qui định.
  * Đóng Hội phí đầy đủ hằng năm theo qui định.
  Công nhận Hội viên chính thức của CLB được thực hiện thường xuyên trong năm.

  5 - Loại khỏi danh sách Hội viên chính thức:

  - Trong 01 năm không tham gia các chương trình của CLB mà không có thông tin chính thức thông báo lý do chính đáng.
  - Không đóng Hội phí tính đến ngày giao lưu tất niên hằng năm mà không thông báo lý do chính đáng.
  - Việc Tổng kết này thực hiên sau đợt giao lưu tất niên hàng năm.

  ĐIỀU VI:
  HỘI PHÍ và QUỶ CLB :
  1 - Hội phí :
  - Câu lạc bộ thu hội phí đối với các thành viên chính thức với mức 300.000 VNĐ / một năm ( Ba trăm nghìn Việt nam đồng).

  - Thời gian thu Hội phí với các Hội viên chính thức : Từ tháng 1 hằng năm.

  2 - Quỷ CLB:
  Quỷ CLB được hình thành từ các nguồn :

  + Thu Hội phí
  + Các nguồn tài trợ
  + Các đóng góp tự nguyện khác của các thành viên.
  + Tổ chức đấu giá những phần thưởng bảo lưu.

  3 – Quản lý Quỷ:
  - Phó chủ nhiệm phụ trách hậu cần trực tiếp quản lý quỷ
  CLB.

  - Ban chủ nhiệm quyết định các khoản chi của CLB theo nguyên tắc tập thể thống nhất.

  - Nội dung các khoản chi của Quỷ CLB :
  + Phần thưởng của CLB trong các đợt giao lưu câu thi chính thức.
  + Quà tặng cho các CLB khác mời trong các dịp giao lưu chính thức.
  + Phúng điếu với tứ thân phụ mẫu và phu, quân của các Hội viên chính thức, Hội viên Danh dự với mức 300.000 đ / lần .
  + Quà mừng đám cưới của Hội viên với mức 300.000 đ.
  + Quà mừng sinh nhật cho mỗi Hội viên với mức 100.000 đ

  - Báo cáo quyết toán việc sử dụng quỷ CLB sẽ được thông qua trong dịp giao lưu tất niên CLB.

  ĐIỀU VII:
  THỰC THI :
  Qui chế có hiệu lực kể từ khi ban hành.
  - Tất cả các Hội viên của CLB Câu Cá Đà Nẵng – Hội An có trách nhiệm thi hành qui chế này.
  - Mọi thành viên muốn tham gia CLB phải đọc kỷ và đồng ý Qui Chế nầy trước khi đăng ký thông tin cá nhân xin làm Hội viên.

  Đà Nẵng – Hội An , tháng 01.2018
  Ban Chủ NhiệmCLB câu cá Đà nẵng - Hội an