• Qui chế tổ chức hoạt động của CLB

  Kính gửi :
  - Các thành viên CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An.


  Để đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động và phát triển CLB Câu cá Đà Nẵng - Hội An, Ban chủ nhiệm CLB ĐN-HA ( BCN) đã soạn thảo sửa đổi bổ sung Qui chế của CLB ban hành lần thứ 01 năm 2007. Dự thảo qui chế sửa đổi bổ sung đã được BCN đăng trên diễn đàn để lấy ý kiến góp ý của các thành viên CLB từ tháng 10-2009.
  Sau một thời gian tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp, BCN đã hoàn thành bản Qui chế CLB ban hành lần thứ 02. Ban chủ nhiệm xin thông báo đến các thành viên của CLB Đà Nẵng - Hội An ban hành chính thức qui chế này. Qui chế ban hành lần 02 có hiệu lực từ ngày 01-01-2010.
  Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tham gia góp ý của tất cả các thành viên.
  Trân trọng!
  Ban Chủ Nhiệm.

  QUI CHẾ
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
  CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ ĐÀ NẴNG - HỘI AN

  1-Những qui định chung : Qui chế này được áp dụng cho các thành viên của CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An.
  2-Tiêu chí hoạt động của CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An : Hoạt động theo tiêu chí của Câu lạc bộ với những nội dung như sau:
  -Slogan của CLB : Câu cho đời thêm vui
  -Xây dựng một Câu Lạc Bộ câu cá có văn hóa, lành mạnh với những chuẩn mực sau:
  +Yêu nước Việt nam.
  + Đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau trong tất cả các hoạt động của CLB.
  -Không phân biệt giới tính, tuổi tác, tín ngưỡng, vùng miền, quốc tịch, nghề nghiệp.
  -Xây dựng niềm đam mê thiên nhiên, sông nước và tinh thần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên:
  + Chỉ câu cá mà không huỷ hoại nguồn cá bằng bất cứ hình thức nào khác. ( Chích điện, thuốc nổ, thuốc độc)
  + Giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.
  + Kêu gọi và khuyến khích cộng đồng bảo vệ nguồn cá bằng các hoạt động quảng bá, trợ giúp địa phương.
  -Tổ chức hoạt động câu cá thường xuyên nhằm thu hút và phát triển ngành câu cá giải trí lành mạnh ở Việt nam :
  + Tổ chức giã ngoại câu cá, câu thi có thưởng.
  + Giao lưu câu cá với các vùng miền và các CLB ( Hội ) bạn.
  + Trao đổi thông tin về kỹ thuật công nghệ câu cá với anh em và bạn bè trong ngoài nước.
  3-Cơ cấu tổ chức và các Thành viên
  -Cơ cấu tổ chức của CLB gồm có Ban Chủ nhiệm và các thành viên.
  -Cơ cấu Thành viên gồm : Thành viên chính thức ; Thành viên danh dự và Thành viên dự bị.
  - Thủ tục đăng ký thành viên : Người đủ điều kiện đăng ký thành viên phải từ 18 tuổi trở lên, đã đọc và nghiên cứu đồng ý qui chế của CLB, đăng ký thành viên CLB trên trang web của CLB : caucadananghoian.com ( trong topic đăng ký thành viên CLB Đà Nẵng – Hội An ). Người đăng ký phải cung cấp đầy đủ các thông tin : Họ và tên ( đầy đủ - tiếng việt có dấu) ; địa chỉ ; số điện thoại ; địa chỉ e.mail ( nếu có).
  - Ban chủ nhiệm sẽ xem xét kết nạp thành viên của CLB theo qui định của Qui chế này.
  4-Ban chủ nhiệm.Ban chủ nhiệm có 07 thành viên :
  1- Trần Ngọc Linh – Chủ nhiệm . Số ĐT : 0905-120270 ; 0905-2879562
  - Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ nhiệm phụ trách tổ chức. Số ĐT : 0982-210969
  3- Phạm Minh Châu – Phó Chủ nhiệm phụ trách hậu cần . Số ĐT : 0913-412667
  4- Lê Văn Đức - Ủy viên phụ trách ngoại giao. Số ĐT : 0903-501330
  5- Nguyễn Lê Tâm - Ủy viên phụ trách mỹ thuật . Số ĐT : 0986-461852
  6- Đoàn Ngọc Minh - Ủy viên phụ trách phong trào. Số ĐT : 0913-438542
  7- Hồng Hải - Ủy viên phụ trách phong trào. Số ĐT : 0905-163164
  Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm là 05 năm ( tính từ ngày chính thức thành lập CLB 01-07-2007). Ban chủ nhiệm do các thành viên chính thức bầu thông qua trang web của CLB , là người có số phiếu từ 2/3 số thành viên chính thức thống nhất trở lên. Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm do Ban chủ nhiệm bầu theo nguyên tắc quá bán.
  5- Cơ cấu , Quyền lợi và trách nhiệm thành viên :
  5-1 / Ban chủ nhiệm :
  - Cơ cấu : Cơ cấu Ban chủ nhiệm theo qui định tại phần 4 qui chế này.
  - Quyền hạn và trách nhiệm : Ban chủ nhiệm có quyền hạn và trách nhiệm qui định tại các điều khoản của Qui chế này phục vụ công tác điều hành tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ. Chủ nhiệm CLB có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất, các Phó chủ nhiệm được phân công phụ trách các mảng hoạt động được giao.
  - Quyền lợi : Ban chủ nhiêm có quyền lợi như các thành viên chính thức của CLB.
  5-2/ Thành viên chính thức :
  - Cơ cấu :Là người đã đăng ký thành viên theo qui định ở trên và được Ban chủ nhiệm chấp nhận là thành viên chính thức
  - Quyền lợi :
  + Được tham gia các chuyến câu cá giao lưu do CLB tổ chức. Ưu tiên xếp danh sách tham dự trong trường hợp những chuyến câu giới hạn số lượng người tham gia do phương tiện
  + Được thông báo mời giao lưu với các CLB khác khi có các thành viên CLB khác đến thăm và giao lưu tại Đà nẵng – Hội an.
  + Được CLB giới thiệu với các CLB khác khi có dịp đi công tác, tham quan du lịch...
  + Được CLB tư vấn các vấn đề liên quan đến câu cá.
  + Được mua đồng phục CLB và các trang thiết bị dụng cụ câu cá khác do CLB trang bị
  + Được đăng ký câu thi trúng giải khi CLB tổ chức câu thi giao lưu
  + Được thông báo giảm ( nếu có ) một phần chi phí đóng góp tổ chức các sự kiện, giao lưu lớn của CLB
  - Nghĩa vụ :
  + Đóng hội phí hàng năm theo qui định.
  + Tham gia đóng góp xây dựng CLB, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về các hoạt động của CLB qua web caucadananghoian.com và các thành viên chính thức.
  + Tham dự các hoạt động, các sự kiện chính thức của CLB ( các đợt giao lưu lớn theo mùa ; câu cá giao lưu kỷ niệm ngày thành lập ; giao lưu tất niên ; giao lưu khai cần đầu năm mới ) ít nhất 01 lần trong năm. ( Trừ các thành viên có vị trí địa lý quá xa ở nước ngoài).
  + Đăng ký và sử dụng áo mũ đồng phục của CLB trong các dịp giao lưu chính thức.
  5-3/ Thành viên danh dự:
  - Cơ cấu : Là người đã đăng ký thành viên theo qui định, có nhiều đóng góp cho CLB, có uy tín trong lĩnh vực câu cá giải trí và được Ban chủ nhiệm chấp nhận là thành viên danh dự.
  - Quyền lợi :
  + Có các quyền lợi như những thành viên chính thức của CLB.
  + Được thông báo giảm ( nếu có ) một phần chi phí đóng góp tổ chức các sự kiện, giao lưu lớn của CLB.
  - Nghĩa vụ :
  + Tham gia đóng góp xây dựng CLB, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về các hoạt động của CLB.
  + Tham dự, ủng hộ, cổ vũ các hoạt động, các sự kiện chính thức của CLB ( các đợt giao lưu lớn theo mùa ; câu cá giao lưu kỷ niệm ngày thành lập ; giao lưu tất niên ; giao lưu khai cần đầu năm mới ).
  + Về hội phí : Không thu hội phí các thành viên danh dự.
  5-4/ Thành viên dự bị :
  - Cơ cấu :Là người đã đăng ký thành viên theo qui định và được Ban chủ nhiệm chấp nhận là thành viên dự bị.
  - Quyền lợi :
  + Được đăng ký tham gia các chuyến câu cá giao lưu do CLB tổ chức.
  + Được CLB tư vấn các vấn đề liên quan đến câu cá.
  - Nghĩa vụ : Tham gia đóng góp xây dựng CLB, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về các hoạt động của CLB.
  6-Xem xét danh sách thành viên: Căn cứ vào bảng đăng ký thành viên và hoạt động của CLB hàng năm, Ban chủ nhiệm quyết định danh sách thành viên của Câu lạc bộ:
  *Công nhận thành viên chính thức của CLB đối với những thành viên dự bị đã có sinh hoạt giao lưu theo các chương trình của CLB và đáp ứng tiêu chí hoạt động cũng như những nội dung theo qui chế CLB đã qui định. Hoạt động này thực hiện thường xuyên trong năm.
  *Loại khỏi danh sách thành viên chính thức và dự bị những thành viên trong 01 năm không tham gia các chương trình của CLB mà không có thông tin chính thức thông báo lý do chính đáng. Việc Tổng kết này thực hiên sau đợt giao lưu tất niên hàng năm.
  * Công nhận danh sách thành viên dự bị với những thành viên đã đăng ký đầy đủ thông tin thành viên theo qui định ngay sau khi thành viên đã đăng ký đầy đủ thông tin theo qui chế của CLB.
  7-Hội phí và Quỹ CLB:
  7-1 / Hội phí :
  - Câu lạc bộ thu hội phí đối với các thành viên chính thức với mức 200.000 VNĐ / một năm ( Hai trăm nghìn Việt nam đồng).
  - Thời gian thu hội phí :
  + Với các thành viên chính thức : thời gian thu Hội phí trong tháng 01 hàng năm.
  + Với các thành viên dự bị : Ngay sau khi được BCN chấp nhận danh sách chính thức.
  7-2 / Quỹ CLB : Quỹ CLB được hình thành từ các nguồn :
  + Thu Hội phí
  + Các nguồn tài trợ
  + Các đóng góp tự nguyện khác của các thành viên
  7-3 / Quản lý Quỹ
  - Phó chủ nhiệm phụ trách hậu cần trực tiếp quản lý quỹ CLB.
  - Ban chủ nhiệm quyết định các khoản chi của CLB theo nguyên tắc tập thể thống nhất.
  - Nội dung các khoản chi của Quỹ CLB :
  + Phần thưởng của CLB trong các đợt giao lưu câu thi chính thức
  + Quà tặng cho các CLB khác trong các dịp lễ tiết chính thức
  + Phúng điếu với tứ thân phụ mẫu của các thành viên chính thức và danh dự với mức 200.000 đ / lần .
  + Quà mừng đám cưới của thành viên chính thức với mức 200.000 đ.- Báo cáo quyết toán việc sử dụng Quỹ CLB sẽ được thông qua trong dịp giao lưu tất niên CLB.
  8 - Thực thi.Tất cả các thành viên của CLB có trách nhiệm thi hành qui chế này.
  Đà Nẵng – Hội An , tháng 12-2009
  Hiệu chỉnh tháng 11-2010

  CL B câu cá Đà nẵng - Hội an
 • Tin Mới

  ngoclinh

  Chào mừng thành viên mới số 151 Phạm Chiến Thắng . Rất mong sớm giao lưu với anh em. Chúc vui..!

  Danh sách thành viên CLB năm 2017.

  ngoclinh 15-11-2017, 07:00 PM Tới bài cuối cùng
 • Các Chủ Đề Mới

  ngoclinh

  sinh nhật

  Người khởi xướng chủ đề: ngoclinh

  Sinh nhật tháng 11.2017

  MỪNG SINH NHẬT HỘI VIÊN.
  CLB câu cá Đà Nẵng-Hội An tổ chức sinh nhật cho tất cả Hội Viên

  12-11-2017, 07:57 PM Người gửi: ngoclinh Tới bài cuối cùng
  ngoclinh

  Sinh nhật Hội viên.

  Người khởi xướng chủ đề: ngoclinh

  Sinh nhật của các thành viên CLB trong tháng 11.2017:
  - Đặng Văn Phước: 22/11.
  - Vũ Thiên Sa: 23/11.
  - Nguyễn

  11-11-2017, 08:50 AM Người gửi: ngoclinh Tới bài cuối cùng