Blog Comments

 1. dungnhi -
  Avatar của dungnhi
  Đưa ra ngoài cho anh em chiêm ngưỡng, để ở đây bay giờ mới thấy. Chúc mừng chú nhé!
 2. loiphuchanh -
  Avatar của loiphuchanh
  quá đã luôn.
 3. sol182 -
  Avatar của sol182
  Bãi Đa là ở bãi Bụt đi tiếp hả anh Minh.
 4. sharp.hoangminh -
  Avatar của sharp.hoangminh
  Dạ, cám ơn chú dungnhi. em này cháu tóm được ở Bãi Đa - Trường Ngọc lúc 19h ngày 06/12. Cháu liền nhắn tin khoe với chú Hồng Hải, chú Hải bảo cháu post lên mạng cho chú xem và chia vui cùng cháu. anh ban đi cùng cháu tên là Duy,tụi cháu là lính mới ra biển, trước đây sống ở ao,hồ, nay ra đến đây xin các bác,các chú chỉ bảo thêm. Trân trong !
  Updated 09-12-2011 at 10:49 AM by sharp.hoangminh
 5. dungnhi -
  Avatar của dungnhi
  Chào bạn, chú này tóm được khi nào thế - rất ấn tượng!