PDA

View Full Version : Thông Báo Của BCN  1. Thư ngỏ
  2. Thông báo giao luu tất niên 2010
  3. THÔNG BÁO chinh thức tất niên 2010
  4. Giao lưu câu cá Quốc tế tại Trung Quốc tháng 5 năm 2011
  5. Bầu Chọn Ban Chủ Nhiệm CLB Câu Cá Đà Nẵng - Hội An.
  6. Thông báo chính thức của BCN về kết quả bầu chọn BCN CLB nhiệm kỳ 02 : 2012-2017.
  7. Thông báo nộp hội phí.