PDA

View Full Version : Sự Kiện 1. Đón khách
 2. Tiễn " Khứa"!
 3. Tổ chức sinh nhật các thành viên
 4. Sinh nhật thành viên CLB tháng 7-2014
 5. Sinh nhật thành viên tháng 8-2014
 6. Sinh nhật thành viên CLB tháng 09-2014.
 7. Sinh nhật thành viên tháng 10-2014
 8. Sinh nhật thành viên tháng 11-2014.
 9. Giao lưu với Câu Cá Số 1
 10. Sinh nhật thành viên tháng 12-2014.
 11. Sinh nhật thành viên tháng 01-2015.
 12. Sinh nhật thành viên tháng 02-2015.
 13. Chúc mừng năm mới Ất Mùi (2015).
 14. Khai cần năm mới Ất Mùi ( 2015).
 15. Sinh nhật thành viên tháng 03-2015.
 16. Sinh nhật thành viên tháng 04-2015.
 17. Sinh nhật thành viên tháng 05-2015.
 18. Sinh nhật thành viên tháng 06-2015.
 19. Sinh nhật thành viên tháng 7 năm 2015.
 20. Sinh nhật thành viên tháng 8 năm 2015.
 21. Sinh nhật thành viên tháng 9 năm 2015.
 22. Sinh nhật thành viên tháng 10 năm 2015.
 23. Thư mời sinh nhật CLB câu cá Sông Hồng.
 24. Sinh nhật thành viên tháng 11 năm 2015.
 25. Sinh nhật thành viên tháng 12 năm 2015.
 26. Sinh nhật thành viên tháng 03 năm 2016.
 27. Sinh nhật thành viên tháng 04 năm 2016.
 28. CLB Câu Cá Huế mời câu giao lưu.
 29. Sinh nhật thành viên tháng 05 năm 2016.
 30. Sinh nhật thành viên tháng 06 năm 2016.
 31. Sinh nhật thành viên tháng 07 năm 2016.
 32. Sinh nhật thành viên CLB tháng 11-2016
 33. Sinh nhật thành viên CLB tháng 12-2016
 34. Sinh nhật thành viên CLB tháng 01 & 2 - 2017
 35. Sinh nhật thành viên tháng 3-2017
 36. Mừng Sinh Nhật Hội viên.
 37. Sinh nhật hội viên trong tháng 9-2017
 38. Sinh nhật
 39. Mừng Sinh Nhật Hội Viên.
 40. Sinh nhât
 41. Sinh nhật Hội viên.
 42. sinh nhật
 43. Tin buồn
 44. Tin Buôn.
 45. Sinh nhât
 46. Sinh nhật
 47. Chúc mừng Giáng Sinh.
 48. Giao lưu tất niên
 49. Mừng sinh nhật.
 50. Tất niên năm Đinh Đậu 2017.
 51. Mừng sinh nhật.
 52. Sinh nhật Hội Viên tháng 2.2018
 53. Sinh nhật Hội Viên tháng 03
 54. Sinh nhật Hội Viên tháng 3. 2018
 55. Sinh nhật Hội Viên
 56. Sinh nhật Hội Viên tháng 5. 2018
 57. Sinh nhật Hội Viên tháng 06. 2018
 58. Giao lưu kỷ niệm 11 năm thành lập CLB.
 59. Sinh nhật Hội Viên tháng 07. 2018.
 60. Mừng sinh nhật Hội viên tháng 09.
 61. Sinh nhật Hội Viên tháng 10 . 2018.
 62. Sinh nhật Hội Viên tháng 11.
 63. Sinh nhật Hội Viên tháng 11 .
 64. Sinh nhât Hội Viên trong tháng 12
 65. Giao lưu Tât Niên 2018
 66. Giao lưu Tất Niên năm 2018
 67. Chào mừng năm 2019
 68. Sinh nhật Hội Viên tháng 01.2019
 69. Giao lưu Tất Niên năm MẬU TUẤT. Kết hợp Sinh nhât Hội Viên tháng 01.
 70. Sinh nhật Hội Viên tháng 02
 71. Sinh nhật Hội viên.
 72. Sinh nhật Hội viên.
 73. Hinh ảnh Giao lưu sinh nhật Hội Viên tháng 05.
 74. Sinh nhật Hội viên tháng 06.
 75. Sinh nhật Hội viên tháng 07
 76. Sinh nhật HỘI viên tháng 08
 77. Giao lưu mừng sinh nhật Hội viên tháng 8.
 78. Sinh nhật Hội VIên trong tháng 09.
 79. Sinh nhật Hội viên trong tháng 10.
 80. Mừng sinh nhật Hội Viên tháng 10.
 81. Sinh nhật Hội Viên trong tháng 11.
 82. Thông báo tất niên.
 83. Sinh Nhật Hội viên tháng 01
 84. Sinh nhật Hội viên tháng 02.
 85. Sinh Nhất CLB lần thứ 13
 86. Sinh nhật Hội viên tháng 06.
 87. Hình ảnh sinh Nhật CLB lần thứ 13.
 88. Sinh nhật CLB Câu Cá Đà Nẵng-Hội An lần thứ 13.
 89. Thử tải ảnh lên web.