PDA

View Full Version : Các Cuộc Câu Thi, Giao Lưu Của Hội 1. Chuyến câu giao lưu ra mắt CLB câu cá Đà nẵng - Hội an ngày 01-7-2007
 2. Chương trình giao lưu mùa thu năm 2010 CLB ĐN-HA
 3. Hình ảnh Giao lưu mùa thu 2010
 4. Giao lưu Trung Nam Bắc tháng 7-2008
 5. Câu giao lưu hồ anh Vầy ngày 18-8-2007
 6. Clb câu cá hải vân!
 7. Giao lưu tất niên CLB năm 2007 ( ngày 13-1-2008)
 8. Giao lưu tất niên CLB năm 2008 ( Bãi Đa Sơn trà ngày 28-12-2008)
 9. Giao lưu kỷ niệm 03 năm thành lập ( Cù lao chàm ngày 03-04/7/2010)
 10. Giao lưu mùa thu năm 2008 ( điện dương 28-9-2008)
 11. Giao lưu tất niên CLB năm 2009 ( Điện Dương ngày 17-01-2010)
 12. Giao lưu kỷ niệm 01 năm thành lập ( Hòn Chảo ngày 29-6-2008)
 13. Giao lưu mùa thu năm 2009 ( dốc chùa Sơn Trà 19-20 -9-2009)
 14. Hình ảnh giao lưu tất niên năm 2010 ( ngày 08-09/1/2011)
 15. CLB Hải Vân - Giao lưu cuối năm 2010!
 16. Giao lưu vào hạ 2011 ( Hòn chảo - 15-5-2011)
 17. Hình ảnh giao lưu vào hạ 2011 ( Hòn Chảo 15-5)
 18. Thảo luận về Giao lưu Sinh nhật lần thứ Tư CLB câu cá ĐN-HA
 19. Giao lưu sinh nhật lần thứ 4 CLB Câu cá Đà Nẵng - Hội An.
 20. Hình ảnh giao lưu sinh nhật lần thứ 4 của CLB . Cù lao chàm ngày 25-26 / 2011.
 21. Kế hoạch tất niên CLB năm 2011
 22. Chuyến câu của anh Hòa Mega và những người bạn Hà Quốc tại Đà nẵng ( 25-27/10/2011)
 23. Thông Báo tất niên năm 2011
 24. CLB Hải Vân - Giao lưu cuối năm 2011!
 25. CLB Đà Nẵng - Hội An : Khai cần năm Nhâm Thìn
 26. Tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập CLB Đà Nẵng - Hội An
 27. Anh Minh Râu Câu Đầm Cần Giờ với CLB-GV
 28. Thông báo chính thức giao lưu kỷ niệm 5 năm thành lập CLB
 29. Hình ảnh về chuyến câu giao lưu kỷ niệm 05 năm thành lập CLB câu cá Đà Nẵng- Hội An
 30. Tất niên CLB năm Nhâm Thìn 2012 - Lưu ý thay đổi địa điểm tổ chức!
 31. Thư mời câu giao lưu của CLB câu cá Huế .
 32. Giao lưu tất niên CLB năm nhâm thìn 2012. Điện Ngọc - Quảng Nam ngày 13-01-2013.
 33. CLB Hải Vân - Giao lưu câu thi - 20/01/2013
 34. Khai cần năm mới Quý Tỵ
 35. Giao lưu kỷ niệm 06 năm thành lập CLB. Cù Lao Chàm ngày 29-30 tháng 6 năm 2013
 36. Thông báo chính thức giao lưu câu cá kỷ niệm 06 năm thành lập CLB. Ngày 29-30/6/2013
 37. Giao lưu và câu cá kỷ niệm 6 năm thành lập CLB - Cù Lao Chàm ngày 29 & 30 tháng 6 năm
 38. Giao lưu mùa thu - đông năm 2013.
 39. Giao lưu tất niên năm Quý Tỵ ( 2013)- Thông báo chính thức
 40. Hình ảnh giao lưu tất niên CLB năm 2013 ( Quý Tỵ)
 41. CLB Hải Vân - Giao lưu cuối năm 2013!
 42. Khai cần CLB Đà Nẵng - Hội An năm Giáp Ngọ ( 2014).
 43. Giao lưu kỷ niệm 07 năm thành lập CLB - trang thảo luận.
 44. Thư mời dự kỷ niệm 2 năm thành lập clb câu cá Huế .
 45. Giao lưu kỷ niệm 02 năm thành lập CLB Câu cá Huế
 46. Chương trình giao lưu kỷ niệm 07 năm thành lập CLB Đà Nẵng - Hội An.
 47. Thư mời tham dự chương trình GIAO LƯU MÙA THU
 48. Giải câu cá mở rộng của CLB Phao Màu Hồng - Hải Dương
 49. Thông báo chính thức Tất niên CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An năm 2014.
 50. Hình ảnh giao lưu tất niên CLB năm 2014 (Giáp Ngọ)
 51. Câu ở đâu dịp 30/4-1/5 !
 52. Thảo luận về giao lưu kỷ niệm 08 năm thành lập CLB.
 53. Thông báo chính thức : Giao lưu kỷ niệm 08 năm thành lập CLB. Ngày 04/05-7-2015.
 54. Giao lưu tất niên năm Ất Mùi ( 2015) CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An.
 55. Hình ảnh Giao lưu tất niên năm Ất Mùi 2015. Bãi đa ngày 10-1-2016.
 56. Câu cá giao lưu ghềnh Mom Ngựa - Sơn Trà - Đà Nẵng . Thứ 7, ngày 27/2/2016.
 57. Thông báo chương trình giao lưu kỷ niệm 09 năm thành lập CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An
 58. Giao lưu 09 năm thành lập CLB. Đà nẵng ngày 02-03/7/2016
 59. Giao lưu tất niên năm Bính Thân ( 2016) CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An.
 60. Giao lưu tất niên năm Bính Thân ( 2016) CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An. Bãi Đ31-1202016.
 61. Giao lưu 10 năm thành lập CLB. Đà nẵng ngày 01-02/7/2017
 62. Chuyến câu ra mắt CLB ngày 01-7-2007
 63. Một số hình ảnh về chuyến câu giao lưu tại Cù Lao Chàm - ngày 15/7/2007.
 64. Tất niên CLB năm thứ nhất. Tiên Sa ngày 13-1-2008.
 65. Kỷ niệm 01 năm thành lập CLB. Ngày 29-6-2008
 66. Giao lưu Trung - Nam - Bắc. Cù Lao Chàm ngày 12-13/7/2008
 67. Danh sách ghe câu - chuyến câu giao lưu SN thứ 10 CLB. 01-02/7/2017.
 68. Sinh nhật lần thứ 10 CLB - một số hình ảnh.
 69. Chào mùa Thu 2017
 70. Giao lưu kỷ niệm 11 năm thành lập CLB.
 71. Giao lưu kỷ niệm 11 năm thành lập CLB.
 72. Giao lưu kỷ niêm 12 năm ngày thành lập CLB.
 73. Giao lưu kỷ niêm 12 năm ngày thành lập CLB.
 74. Bài viết của Cần thủ Lê Văn Sỉ.
 75. Giao lưu Tất niên 2019