PDA

View Full Version : Các Cuộc Câu Thi, Giao Lưu Của Hội 1. Chuyến câu giao lưu ra mắt CLB câu cá Đà nẵng - Hội an ngày 01-7-2007
 2. Chương trình giao lưu mùa thu năm 2010 CLB ĐN-HA
 3. Hình ảnh Giao lưu mùa thu 2010
 4. Giao lưu Trung Nam Bắc tháng 7-2008
 5. Câu giao lưu hồ anh Vầy ngày 18-8-2007
 6. Clb câu cá hải vân!
 7. Giao lưu tất niên CLB năm 2007 ( ngày 13-1-2008)
 8. Giao lưu tất niên CLB năm 2008 ( Bãi Đa Sơn trà ngày 28-12-2008)
 9. Giao lưu kỷ niệm 03 năm thành lập ( Cù lao chàm ngày 03-04/7/2010)
 10. Giao lưu mùa thu năm 2008 ( điện dương 28-9-2008)
 11. Giao lưu tất niên CLB năm 2009 ( Điện Dương ngày 17-01-2010)
 12. Giao lưu kỷ niệm 01 năm thành lập ( Hòn Chảo ngày 29-6-2008)
 13. Giao lưu mùa thu năm 2009 ( dốc chùa Sơn Trà 19-20 -9-2009)
 14. Hình ảnh giao lưu tất niên năm 2010 ( ngày 08-09/1/2011)
 15. CLB Hải Vân - Giao lưu cuối năm 2010!
 16. Giao lưu vào hạ 2011 ( Hòn chảo - 15-5-2011)
 17. Hình ảnh giao lưu vào hạ 2011 ( Hòn Chảo 15-5)
 18. Thảo luận về Giao lưu Sinh nhật lần thứ Tư CLB câu cá ĐN-HA
 19. Giao lưu sinh nhật lần thứ 4 CLB Câu cá Đà Nẵng - Hội An.
 20. Hình ảnh giao lưu sinh nhật lần thứ 4 của CLB . Cù lao chàm ngày 25-26 / 2011.
 21. Kế hoạch tất niên CLB năm 2011
 22. Chuyến câu của anh Hòa Mega và những người bạn Hà Quốc tại Đà nẵng ( 25-27/10/2011)
 23. Thông Báo tất niên năm 2011
 24. CLB Hải Vân - Giao lưu cuối năm 2011!
 25. CLB Đà Nẵng - Hội An : Khai cần năm Nhâm Thìn
 26. Tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập CLB Đà Nẵng - Hội An
 27. Anh Minh Râu Câu Đầm Cần Giờ với CLB-GV
 28. Thông báo chính thức giao lưu kỷ niệm 5 năm thành lập CLB
 29. Hình ảnh về chuyến câu giao lưu kỷ niệm 05 năm thành lập CLB câu cá Đà Nẵng- Hội An
 30. Tất niên CLB năm Nhâm Thìn 2012 - Lưu ý thay đổi địa điểm tổ chức!
 31. Thư mời câu giao lưu của CLB câu cá Huế .
 32. Giao lưu tất niên CLB năm nhâm thìn 2012. Điện Ngọc - Quảng Nam ngày 13-01-2013.
 33. CLB Hải Vân - Giao lưu câu thi - 20/01/2013
 34. Khai cần năm mới Quý Tỵ
 35. Giao lưu kỷ niệm 06 năm thành lập CLB. Cù Lao Chàm ngày 29-30 tháng 6 năm 2013
 36. Thông báo chính thức giao lưu câu cá kỷ niệm 06 năm thành lập CLB. Ngày 29-30/6/2013
 37. Giao lưu và câu cá kỷ niệm 6 năm thành lập CLB - Cù Lao Chàm ngày 29 & 30 tháng 6 năm
 38. Giao lưu mùa thu - đông năm 2013.
 39. Giao lưu tất niên năm Quý Tỵ ( 2013)- Thông báo chính thức
 40. Hình ảnh giao lưu tất niên CLB năm 2013 ( Quý Tỵ)
 41. CLB Hải Vân - Giao lưu cuối năm 2013!
 42. Khai cần CLB Đà Nẵng - Hội An năm Giáp Ngọ ( 2014).
 43. Giao lưu kỷ niệm 07 năm thành lập CLB - trang thảo luận.
 44. Thư mời dự kỷ niệm 2 năm thành lập clb câu cá Huế .
 45. Giao lưu kỷ niệm 02 năm thành lập CLB Câu cá Huế
 46. Chương trình giao lưu kỷ niệm 07 năm thành lập CLB Đà Nẵng - Hội An.
 47. Thư mời tham dự chương trình GIAO LƯU MÙA THU
 48. Giải câu cá mở rộng của CLB Phao Màu Hồng - Hải Dương
 49. Thông báo chính thức Tất niên CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An năm 2014.
 50. Hình ảnh giao lưu tất niên CLB năm 2014 (Giáp Ngọ)
 51. Câu ở đâu dịp 30/4-1/5 !
 52. Thảo luận về giao lưu kỷ niệm 08 năm thành lập CLB.
 53. Thông báo chính thức : Giao lưu kỷ niệm 08 năm thành lập CLB. Ngày 04/05-7-2015.
 54. Giao lưu tất niên năm Ất Mùi ( 2015) CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An.
 55. Hình ảnh Giao lưu tất niên năm Ất Mùi 2015. Bãi đa ngày 10-1-2016.
 56. Câu cá giao lưu ghềnh Mom Ngựa - Sơn Trà - Đà Nẵng . Thứ 7, ngày 27/2/2016.
 57. Thông báo chương trình giao lưu kỷ niệm 09 năm thành lập CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An
 58. Giao lưu 09 năm thành lập CLB. Đà nẵng ngày 02-03/7/2016
 59. Giao lưu tất niên năm Bính Thân ( 2016) CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An.
 60. Giao lưu tất niên năm Bính Thân ( 2016) CLB câu cá Đà Nẵng - Hội An. Bãi Đ31-1202016.
 61. Giao lưu 10 năm thành lập CLB. Đà nẵng ngày 01-02/7/2017
 62. Chuyến câu ra mắt CLB ngày 01-7-2007
 63. Một số hình ảnh về chuyến câu giao lưu tại Cù Lao Chàm - ngày 15/7/2007.
 64. Tất niên CLB năm thứ nhất. Tiên Sa ngày 13-1-2008.
 65. Kỷ niệm 01 năm thành lập CLB. Ngày 29-6-2008
 66. Giao lưu Trung - Nam - Bắc. Cù Lao Chàm ngày 12-13/7/2008
 67. Danh sách ghe câu - chuyến câu giao lưu SN thứ 10 CLB. 01-02/7/2017.
 68. Sinh nhật lần thứ 10 CLB - một số hình ảnh.
 69. Chào mùa Thu 2017
 70. Giao lưu kỷ niệm 11 năm thành lập CLB.
 71. Giao lưu kỷ niệm 11 năm thành lập CLB.